Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa Učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnem in storitvenem sektorju

Naziv: PETROLURE/JP/2012/U08

 

Razpisnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Rok: Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12.09.2012 ob 8.30, nato vsako naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Udeleženci: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

- javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

- nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

- podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednji upravičen namen:

-       učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajamiVišina sofinanciranja:

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 800.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

-       presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

-       presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;

-       presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni sektor;

-       presegati 272 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije;

-       presegati 300.000,00 EUR;

-       biti manjša kot 2.000,00 EUR

Nevladni sektor je upravičen do enake intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.

Upravičeni stroški so:

-       nabava in vgradnja toplotne postaje z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezne krmilne in varovalne opreme;

-       zamenjava črpalk s frekvenčnimi črpalkami;

-       izolacija cevi do uporabnikov z ustrezno debelino;

-        merilnik toplote;

-       montaža sistema,

-       nabav in vgradnja balansirnih ventilov oz. uravnoteženje dvižnih vodov,

-       dobava in vgradnja termostatskih ventilov

Upravičeni stroški ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurejp2012u08

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi