Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

Naziv: PETROLURE/JP/2012/U03 

 

Razpisnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 

Rok: Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12.09.2012 ob 8.30, nato vsako naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. 

Udeleženci: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

-       javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

-       nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

-       podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje upravičene namene:

-       Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju namen 1),

-       Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov v industriji (v nadaljevanju namen 2),

-       Sistemi za optimizacijo rabe hladu v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju namen 3).

 

Višina sofinanciranja:

Skupna višina sredstev za  finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 216.950,40 EUR.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

-       presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

-       presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;

-       presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor;

-       presegati 900,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen 1 in 2,

-       presegati 130,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen 3,

-       presegati 100.000,00 EUR.

Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 10.000,00 EUR.

Nevladni sektor je upravičen do enake intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurejp2012u03

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi