Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov

Naziv: PETROLURE/JP/2012/U06 

 

Razpisnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 

Rok: Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12.09.2012 ob 8.30, nato vsako naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. 

Udeleženci: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

-       javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

-       nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

-       podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa

Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

-       vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov - frekvenčnih pretvornikov (krmilnikov), energetsko učinkovitih elektromotorjev.

 

Višina sofinanciranja:

Skupna višina sredstev za  finančne spodbude za namene, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 250.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

-       presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

-       presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;

-       presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni sektor;

-       presegati 150.000,00 EUR;

-       biti nižja od 2.000 EUR

-       višina sofinanciranja ne sme presegati 0,300 EUR finančne spodbude za vsako prihranjeno kWh energije.

Nevladni sektor je upravičen do enake intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.

 

Projekti v namenu so lahko sledeči:

-       1. vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009);

-       2. vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone;

-       3. vgradnja črpalk, ki morajo biti opremljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo oziroma ki imajo indeks energetske učinkovitosti (EEI) (največ 0,23), ki se izračuna v skladu s točko 2 Priloge II Uredbe Komisije (ES) št. 641/2009;

-       4. vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo;

-       5. vgradnja kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom,6. vgradnja drugih kompresorjev, vendar ne celotnih hladilnih in klimatskih naprav, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom;

-       6. vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009) ter vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone v transportnih sistemih.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurejp2012u06

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi