Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

 

 

Naziv: PETROLURE/P/2012/U02/02 

Razpisnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 

Rok: Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12.09.2012 ob 8.30, nato pa vsako delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. 

Udeleženci: Upravičenci za dodelitev finančne spodbude po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu obravnavane namene. 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za sanacijo notranje in zunanje razsvetljave ter prenovo sistemov javne razsvetljave.

 

Namen razpisa je zmanjšanje rabe električne energije za potrebe razsvetljave v industriji, storitvenem sektorju in na področju javne razsvetljave.

 

Višina sofinanciranja:

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za namene, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 800.000,00 EUR.

Omejitve sofinanciranja posameznih projektov:

-          višina sofinanciranje ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja oziroma 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja,

-          v primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta,

-          najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 20.000,00 EUR.

 

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru predmeta in namena javnega razpisa in sicer za:

-          nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk[1],

-          nabavo in vgradnjo varčnih svetil[2] in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav[3],

-          rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oz. cenejša od predelave,

-          nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje  ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oz. samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,

-          stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,

-          stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurep2012u0202


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi