Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije

 

 

Naziv: PETROLURE/P/2012/U01/02 

Razpisnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.11.2012. Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 12.09.2012 ob 8.30, nato pa vsako naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. 

Udeleženci: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu obravnavane namene. 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

  • Zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju nameni A),
  • Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda (v nadaljevanju nameni B),
  • Priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju nameni C).

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

 

Višina sofinanciranja:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za namene, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 500.000,00 EUR.

Omejitve sofinanciranja posameznih projektov:

  • višina sofinanciranje ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja oziroma 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja;
  • v primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta;
  • najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR.

 

Upravičeni stroški so stroški materialnih in nematerialnih investicij:

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene A, so: toplotna črpalka zrak/voda, bojler za sanitarno vodo, električne instalacije, povezave distribucijskih sistemov STV.

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene B, so:

  • Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota), hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material.
  • Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda:  toplotna črpalka zrak/voda, izdelava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material.
  • Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda:  toplotna črpalka voda/voda, izdelava vrtine, potopna črpalka, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material.

 

Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene C, so:  sprejemniki sončne energije, bojler za sanitarno vodo, strojna vezava sprejemniki bojler, priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurep2012u0102


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi