Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis

za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 z oznako 001/2012

 

Naziv razpisa: 001/2012

 

Razpisnik: Butan Plin družba za distribucijo plina, d.d.

Rok: Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datuma odpiranja sta 27. 8. 2012 in 3. 9. 2012.

Upravičenci: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki objekta, ki se koristi za namen gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrep:

–      zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin

Višina sofinanciranja:

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 214.000 EUR.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

–      30 % za velika podjetja,

–      40 % za srednja podjetja,

–      50 % za mikro/mala podjetja.

Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR.

Višina sofinanciranja ne sme presegati 150.000 EUR, pri čemer bodo upoštevan sledeča razmerja.

 

Dosežen prihranek v MWH

MAKSIMALNA VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV INVESTICIJE NA MWh PRIHRANKA

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Večje od 7–18

560 €

4.000 €

Večje od 18–40

500 €

25.000 €

Večje od 40–90

410 €

25.000 €

Večje od 90–160

340 €

60.000 €

Večje od 160

240 €

100.000 €

 

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih sredstev.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012062.pdf


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi