Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

IV. javni razpis za ukrep 125

– Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih

Naziv razpisa: Ukrep 125

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 1. 10. 2012 do 24. ure

Upravičenci: Občine

Predmet javnega razpisa

Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih območjih.

Višina sofinanciranja:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 5.500.000 EUR, od tega je za predmet podpore št. 1. komasacije namenjeno 4.000.000 EUR in za predmet podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskih območjih 1.500.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo s proračunskih postavk MKO, in sicer:

–      do 3.000.000 EUR za predmet podpore št. 1 komasacije s proračunske postavke 920010 PRP

2007–2013 – EU.

–      do 1.125.000 EUR za predmet podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskih območjih s proračunske postavke 920010 PRP 2007-2013 – EU.

–      do 1.000.000 EUR za predmet podpore št. 1 komasacije s proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.

–      do 375.000 EUR za predmet podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskih območjih s proračunske postavke 920110 PRP 2007-2013 – slovenska udeležba.

Delež javnega financiranja znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. Od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1008

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi