Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Več člankov...

Javni razpis za ukrep subvencioniranje čebeljih matic za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 01.07.2016

Razpoložljiva sredstva: 30.000 EUR

Več ...