Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Več člankov...

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Rok prijave: 31.8.2018 (vnos vloge od 30.4.2018)

Razpoložljiva sredstva:  7.000.000 EUR

Več ...