Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Več člankov...

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Rok prijave: 19.6.2017 (vložitev vloge od 18.4.2017)

Razpoložljiva sredstva:  5.000.000,00 EUR

Več ...