Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Več člankov...

9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Rok prijave: 18.7.2018 (vnos vloge od 23.4.2018)

Razpoložljiva sredstva:  15.000.000 EUR

Več ...