Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Več člankov...

Javni razpis - podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok prijave: 10.8.2018

Razpoložljiva sredstva: 11.223.900,00 EUR

Več ...