Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 

Program SID Banke

 

Bi vlagali v raziskave in razvoj? Širili svoj posel? Ali pa morda zaposlili nove sodelavce? Na spodnjih razpisih lahko dobite denar za zgoraj našteto.

Programa MSP 1 – tekoče poslovanje mikro in MSP 2 – tekoče poslovanje

Posojilo se sme uporabiti za financiranje obratnih sredstev, kot so material, trgov­sko blago, plače ... Izdatki lahko nastanejo največ tri mesece pred sklenitvijo posojilne pogodbe in največ šest mesecev po sklenitvi pogodbe. Ročnost posojila je od dve do tri leta, znesek pa je lahko od 30 tisoč do milijon evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

 

Program MSP 3 – naložbe in zaposlovanje

Namen programa je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednjih podjetij, ki nameravajo širiti proizvodne zmogljivosti, povečevati raznovrstnost proizvodnje ali občutno spreminjati svoj celotni proizvodni proces. Posojila imajo status državne pomoči, ročnost je lahko od dve do devet let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do dveh let, znesek posojila lahko sega od 30 tisoč evrov do pet milijonov evrov.

 

Program MSP 4 – raziskave, razvoj in inovacije

Namen programa je spodbujanje podjetij, ki nameravajo razviti in uvesti na trg nov oziroma izboljšan produkt ali proces. Posojilo se sme uporabiti za financiranje ra­ziskovalnih in razvojnih projektov, za procesne in organizacijske inovacije. Ima status državne pomoči, ročnost posojila je lahko od dveh do devetih let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do dveh let, posojilo je lahko od 30 tisoč do deset milijonov evrov.

 

Program MSP 6 – naložbe s kapitalsko utrditvijo

Gre za letošnjo novost. Program zagotavlja financiranje naložb tistim podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih majhen (od 12,5 do 40 odstotkov), in jim omogoča, da lahko v začetni dobi posojila ustvarjene prihodke namenijo predvsem za naložbe in kapitalsko okrepitev. Podjetja lahko posojila zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino. Posojilo se sme uporabiti za financiranje naložb (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva). Ročnost posojila je od osem do 12 let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do šest let (polovica ročnosti posojila), znesek pa od sto tisoč do pet milijonov evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

 

Program MSP 7 – tekoče poslovanje s kapitalsko utrditvijo

Še ena letošnja novost. Ta program zagotavlja financiranje obratnih sredstev tistim podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih majhen (od 12,5 do 40 odstotkov), in jim omogoča, da lahko v začetni dobi posojila ustvarjene prihodke namenijo predvsem za krepitev poslovanja in kapitalsko okrepitev. Podjetja lahko posojila zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino. Posojilo se sme uporabiti za financiranje obratnih sredstev, kot so material, trgovsko blago, plače ... Ročnost posojila je od osem do 12 let, z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do šest let (polovica ročnosti posojila), pridobljeni znesek pa od sto tisoč do pet milijonov evrov. Ta posojila imajo status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .