Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017

»Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija)

Rok: 10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017 in 15.2.2017

Razpoložljiva sredstva: 3.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Regiji izvajanja sofinanciranih operacij po predmetnem javnem razpisu sta Vzhodna in Zahodna kohezijska regija.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…).

 

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in so organizirane kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

Po velikosti mora prijavitelj spadati med malo ali srednje veliko podjetje.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:

  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov)

Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do najkasneje 15.9.2017.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge in izdatki, nastali do datuma izstavitve drugega zahtevka za sofinanciranje oziroma najkasneje do 15.9.2017. Javni  izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31.12.2017.

Operacija se ne sme zaključiti pred iztekom 200 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis, skrajni rok za zaključek operacije je 15.9.2017.

 

Višina sofinanciranja

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50 %.

Upravičenci bodo morali izstaviti dva zahtevka za izplačilo:

  1. prvi zahtevek za izplačilo v višini do 1/2 pogodbene vrednosti:
  • do 10.3.2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 1. rok za oddajo vlog),
  • do 7.4.2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 2. rok za oddajo vlog),
  • do 11.5.2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 3. rok za oddajo vlog),
  • do 15.6.2017 (upravičenci, ki so oddali vlogo na 4. rok za oddajo vlog),
  1. drugi zahtevek za izplačilo:
  • v obdobju od 200 dni od datuma oddaje vloge na predmetni javni razpis do najkasneje 15.9.2017.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .