Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 

1.javni razpis za operacijo Ureditev godnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 3.000.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

 

Vlagatelji

Upravičenci do podpore so:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
  • lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
  • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.

Upravičeni stroški:

  • stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme,
  • prispevek v naravi kot lastno delo upravičenca, ki ga neodvisno oceni ZGS, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU do vključno 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
  • splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih alinej te točke, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje, do vključno 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

 

Kot upravičene se štejejo le stroški, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.

Upravičeni stroški se priznajo do najvišje priznane vrednosti na enoto mere.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .