Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 

Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 30.04.2015 in 30.6.2015

Razpoložljiva sredstva: 6.000.000 EUR

 Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

 

Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge in imajo kot glavno dejavnost registrirano obdelava in predelava lesa ali proizvodnja izdelkov iz lesa.

 

Upravičeni stroški

 

Med upravičene stroške spadajo:

  • Nakup nepremičnin
  • Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov
  • Nakup strojev in opreme
  • Nakup nematerialnih naložb
  • Stroški svetovanj MSP-jem

Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki je odvisen od velikosti podjetja in njegove lokacije (max. 45%).

 

Maksimalna vrednost posojila je 500.000 EUR. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 20.000,00 EUR, najnižja višina zaprošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 EUR.

 

Višina obrestne mere je 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2015 glede na UMZDRO (od 0,80% do 1,20%). Skupna doba vračanja posojila je do 12 let (z vključenim moratorijem).

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .