Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 

Javni razpis za Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 15.10.2014

Višina razpoložljivih sredstev: 1.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Namen javnega razpisa je je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2007-2013.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Vlagatelji

Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta. Na razpis se lahko prijavijo:

  • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine,
  • nevladne organizacije,
  • grozdi,
  • pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status, ter
  • javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja.

Vlagatelj lahko za projekt po tem javnem razpisu uveljavlja le sredstva, pri katerem še ni prejel izplačanih evropskih sredstev.

Finančni pogoji

Vlagatelj za projekt lahko s strani sklada pridobi posojilo v skupni višini do 80% pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000,00 EUR.

Obrestno mero posojila predstavlja veljavna referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči (na dan 1.9.2014 znaša 1,53%) + 1,00 % letno.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .