Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Vodenje in izvedba projektov

 

Za dosego želenega cilja je potrebno izvesti vse predvidene in načrtovane aktivnosti. Pri izvedbi se pojavljajo spremembe in novi izzivi, čemur je potrebo sproti prilagajati izvedbo projekta.

 

Tekom izvedbe je pomembno, da se spremlja in kontrolira doseganje ciljev ter učinkovitost projekta v povezavi s časom, stroški in kakovostjo izvedbe. Pri spremljanju doseženega, gre za zbiranje informacij o poteku projekta, pri kontroliranju pa za primerjavo med doseženo in planirano učinkovitostjo, ter v primeru odstopanj za zmanjševanje razlik. Ker so spremembe pri projektih neizbežne, je zelo pomemben informacijski sistem, ki bo projektnemu timu zagotavljal pravočasne informacije.

 

V kolikor je projekt financiran s pomočjo evropskih sredstev, je potrebo vse aktivnosti skrbno dokumentirati in pripraviti vsa potrebna vmesna poročila ter dokazila o izvedbi projekta.

Pošlji povpraševanje

 

vodenje izvedba projekta