Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Priprava projektne in investicijske dokumentacije

 

V tej fazi opredelimo zahteve projekta, potrebne tržne raziskave, analizo rizikov projekta, plane projekta (razčlenitev projekta na aktivnosti, mrežni plan, plan virov za izvedbo projekta, plan stroškov), organizacijo izvedbe projekta, poslovnik projekta, člane projektnega tima, zadolžitve, pristojnosti in odgovornosti članov projektne skupine, informacijski sistem za podporo projektnemu managementu in projektno dokumentacijo. Končni rezultat te faze je zagonski elaborat projekta. Zagonskega elaborata ne moremo pripraviti, če ni vsebinske podlage projekta. Gre za zapis projektne ideje, in načrtovanje projektnih aktivnosti, ki zajemajo vrsto logičnih, med seboj odvisnih delovnih operacij, ki se izvajajo z materialnimi sredstvi, finančnimi sredstvi in ljudmi. Gre za konkretizacijo projekta. Zagonski elaborat je zapis projekta, ki je podlaga za uspešno izvedbo projekta.

 

Vse več organizacij izvaja svoje projekte s pomočjo nepovratnih sredstev EU, zato je strokovno pripravljena razpisna dokumentacija ključnega pomena za uspešno pridobivanje sredstev. Razpisna dokumentacija poleg predpisanih obrazcev za prijavo vsebuje vsaj še nekaj od naštetega:

Pošlji povpraševanje

projektna investcijska dokumentacija