Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Poročanje, spremljanje in vrednotenje

 

Projekt se zaključi z realizacijo ideje in dosego postavljenih ciljev. Preko zaključnega poročila se oceni uspešnost in učinkovitost izvedbe projekta ter izkušnje, pridobljene s projektom. V končnem poročilu se čim bolj celovito opiše celoten projekt, kar nam služila kot vir informacij za bodoče projekte.

 

Zaključno poročilo z vso predpisano spremljajočo dokumentacijo, je tudi sestavni del končnega poročila, na podlagi katerega organizacije pridobijo povrnjena sredstva za izvedbo projekta preko evropskih sredstev. Upravičenec mora redno voditi natančno evidenco o vsebinski in finančni izvedbi projekta ter hraniti projektno dokumentacijo še 5-10 let po izplačilu končne donacije.

 

Spremljanje in vrednotenje se pomembno dopolnjujeta v procesu izvajanja in presojanja ustreznosti in učinkovitosti projektov. Medtem, ko je namen spremljanja (informacije o napredku, doseganju ciljev in porabe sredstev) ugotoviti, kaj se dogaja v času izvajanja v določenih načrtovanih aktivnostih, je namen vrednotenja ugotoviti, kaj to pomeni, predvsem z vidika učinkov in upravičenosti projektnih aktivnosti. 

Pošlji povpraševanje

 

porocanje vrednotenje spremljanje