Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Vodenje projektov

 

Danes projektni način dela  predstavlja ključno orodje za uspešno prilagajanje spremembam na trgu.  Potrebe poslovnega okolja zahtevajo, da se dejavnosti in aktivnosti organizacij dovolj hitro odzivajo na spremembe, zahteve, želje in potrebe uporabnikov.  V organizacijah je zato potrebno vse več dela organizirati na projekten način, saj ta omogoča doseganje najboljših rezultatov ob minimalni porabi razpoložljivih virov. Projekten način dela prinaša konkurenčno prednost na tržišču, saj širi meje organizacije, povezuje različne znanosti in tehnologije in s tem omogoča pridobivanje novih idej, inovacij, odkritij in rezultatov. Predstavlja okolje v katerem lahko napredujejo tako posamezniki kot organizacije.

vodenje projekta

V podjetju FIMA projekti vam nudimo strokovno podporo skozi vse faze projekta, od razvoja vaše ideje do uspešnega zaključka projekta. Prilagodimo se vašim potrebam in prevzamemo posamezno fazo ali celotno izvedbo projekta.

 

Področja delovanja:

Razvoj idej

Iskanje finančnih virov

Priprava projektne in investicijske dokumentacije

Vodenje in izvedba projektov

Poročanje, spremljanje in vrednotenje

Pošlji povpraševanje

fima vodenje projektov