Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Strategija trženja

 

trženjsko strategijo podjetje določi, kako bo doseglo trženjske cilje, kaj bo narejeno, kdo bo to naredil, kdaj je to treba narediti in koliko bo izvedba stala.

 

Predno se odpravimo na potovanje, si vedno zastavimo cilj in pot do tja, sicer brezciljno tavamo po svetu. Enako se godi podjetju, če se odloči poslovati brez strategije trženja. Preko navedenega podjetje postavi temelje tržnega nastopa in reklamiranja, prepozna in izbere svoje konkurenčne prednosti, določi strategijo rasti ter na osnovi vsega navedenega pripravi ustrezen akcijski terminski načrt posameznih izvedb in napoved prodaje za nadaljnja leta, pri čemer vsakoletno in v vmesnem času predmetno analizira, nadzira in ustrezno smiselno popravlja.

 

Strategija trženja obsega izbiranje in preučevanje ciljnega trga ter oblikovanje trženjskega spleta za ta ciljni trg.

 

Podjetje običajno ne more oskrbovati vseh kupcev na trgu, ker jih je preveč ali pa se preveč razlikujejo po nakupnih zahtevah. Potrebno je spoznati kdo so vaši kupci, kaj so njihove želje, potrebe in predvsem pričakovanja. Zato mora ugotoviti najprivlačnejše tržne segmente (skupine kupcev, ki imajo skupne značilnosti), ki jih lahko uspešno zadovolji, nato oblikovati ponudbo izdelkov za vsak segment, prilagoditi cene, prodajne poti, oglaševanje, itd.

 

Za zagotovitev zahtev opredeljenega tržnega segmenta, mora torej podjetje razviti ustrezen trženjski splet, z namenom aktivnega vplivanja na povpraševanje po svojih izdelkih/storitvah. Trženjski splet je sestavljen iz izdelka, cene, prodajnih poti (distribucije) in tržnega komuniciranja.

 

Pošlji povpraševanje

strategija_trzenja