Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Investicijski program

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za investicijske projekte, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance, nad določenimi mejnimi vrednostmi ureja izdelavno investicijskega programa.

 

Investicijski program (IP) je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijske odločitve in obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto, ki temelji na dokumentaciji (najmanj idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev objektov oziroma drugi idejni rešitvi kot tehnični, tehnološki ali drugi podlagi za pripravo investicijskega programa, ki mora vsebovati vse potrebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije; prostorskih aktov v primerih prostorskih ureditvenih pogojev; tehnično-tehnološkem projektu s specifikacijo opreme; geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih ekoloških in drugih raziskavah ter analizah; dokazljivih virih financiranja).

 

Ekipa FIMA Projekti je pripravila že čez 125 investicijskih programov za občine in podjetja.

 

Reference

Pošlji povpraševanje

investicijski_program