Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Nepovratna sredstva

 

S članstvom Slovenije v EU so našim občinam, podjetjem in regijam na voljo nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov. Republika Slovenija in Evropska skupnost redno razpisujeta nepovratna finančna sredstva za izvedbo različnih projektov in sicer z namenom, da bi pospešile nastanek družbeno koristnih okoliščin. Najbolj pogosta so nepovratna sredstva za podjetja, ki se stekajo v gospodarstvo, obstajajo pa tudi takšna, ki so namenjena javnim zavodom, društvom, lokalni skupnosti in kmetijstvu. Najpomembnejše pri celotnem postopku je to, da interesent zelo podrobno preuči razpisno dokumentacijo, ki določa pogoje za pridobitev. 

 

Imamo znanje in izkušnje, da za vaše projekte pridobimo nepovratna evropska in nacionalna sredstva kot tudi bančna posojila. Pomoč nudimo podjetjem vseh velikosti in dejavnosti, kot tudi občinam in javnemu sektorju. Pridobljena sredstva pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj vaše občine ali podjetja, kar je v današnjem ekonomskem okolju bistvenega pomena za obstoj na trgu.

 

Področja delovanja:

Investicijska dokumentacija

Poslovni načrt

Investicijski program

Strategija trženja

Pošlji povpraševanje

 nepovranta sredstva 1