Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Uspešna prijava in izvedba projekta

 

Na usposabljanju se boste seznanili s temelji projektnega vodenja, spoznali boste različne EU programe in strateške dokumente, seznanili se boste z razpisno dokumentacijo razpisov in izpolnjevanjem prijavnih obrazcev za EU razpise, s finančnim  in časovnim načrtovanjem EU projektov ter pripravo poročil.

 

Usposabljanje bo potekalo na podlagi konkretnih primerov iz prakse in reševanju realnih problemov, ki se pojavljajo ob pripravi razpisnih dokumentacij ter pri načrtovanju in izvedbi projektov.

 

Skozi vse sklope usposabljanja bomo analizirali ter pripravili potrebno dokumentacijo za uspešno pripravo ter izvedbo projekta.

 

VSEBINA USPOSABLJANJA

 

Temelji projektnega vodenja

 • Kaj je projekt
 • Življenjski ciklus projekta
 • Strukturiranje projekta
 • Predvidevanje tveganj projekta
 • Timsko delo in upravljanje konfliktov

 

Predstavitev EU programov

 • Centralizirani viri
 • Decentralizirani viri
 • Čezmejno sodelovanje
 • Transnacionalno sodelovanje

 

Predstavitev strateških dokumentov EU

 • EU politike
 • Kohezijska politika
 • Nacionalni strateški referenčni okvir
 • Program razvoja podeželja

 

Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov

 • Primer centraliziranih razpisov
 • Primer čezmejnega/transnacionalnega sodelovanja
 • Primer decentraliziranih razpisov

 

Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise

 • Ozadje projekta in opis problema
 • Splošni in specifični cilji
 • Aktivnosti in cilji
 • Rezultati in učinki
 • Rezultati in kazalniki
 • Horizontalni cilji

 

Finančno in časovno načrtovanje EU projekta

 • Upravičeni in neupravičeni stroški
 • Stroški dela in efektivne ure
 • Pavšal in avansi
 • Izdelava gantograma in kritične poti projekta

 

Priprava poročil za EU projekte

 • Vmesna in končno poročilo
 • Vsebinsko poročilo
 • Finančno poročilo in zahtevki
 • Obvezne priloge poročil
 • Praktično delo

 

Povzetek narejenega dela

 • Ozadje projekta in opis problema
 • Pregled prijavnih obrazcev
 • Iskanje partnerjev za EU projekte
 • Odprta vprašanja

 

Trajanje programa: 70 pedagoških ur

Cena programa: 500,00 EUR + ddv (akcijska cena - 30% za prijave do 01.06.2015)

Kraj izvajanja: Maribor, Ptuj,

 

Z usposabljanjem boste pridobili dodatna znanja in spretnosti, izboljšali konkurenčnost na trgu, razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, napredovanje v poklicni karieri, ter pridobili specifična strokovna znanja in spretnosti.

Na izobraževanje se lahko prijavite tukaj.

prijava na izobrazevanje

 

 uspesna prijava izvedba projekta