Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Investicijska dokuemntacija na področju energetike

 

Vsaka potencialna investicija mora imeti izdelano investicijsko dokumentacijo. Glede na zahtevnost projekta in njegovo ocenjeno vrednost je potrebno izdelati različno investicijsko dokumentacijo.

 

Skladno z zakonodajo pripravljamo za predstavnike javnega sektorja vse vrste investicijskih dokumentacij. Te prepisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

 

Pri izvedbi analize stroškov in koristi se osredotočamo na metodologijo, ki jo priporoča Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov.

 

Za naše naročnike izdelamo:

Pošlji povpraševanje