Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Brezplačno svetovanje za pridobitev nepovratnih sredstev na področju energetike za podjetja in druge pravne osebe

 

Spremembe na področju rabe energije bodo v prihodnosti stalnica v razvoju, zato morajo uporabniki preučiti vse razpoložljive možnosti, da lahko izvedejo optimalne investicije na tem področju. Za njihovo lažje doseganje so na voljo različna nepovratna sredstva, ki jih lahko pridobijo tako podjetja kot tudi javni sektor. Višina subvencije se spreminja glede na vrsto investicije in višino prihrankov, ki bodo doseženi s sanacijo.

 

V kolikor v podjetju načrtujete investicijo v zamenjavo ogrevalnega sistema, obnovo toplotnega ovoja stavbe ali katerega koli drugega spodaj navedenega ukrepa nas kontaktirajte, da za vas preverimo možnosti pridobitve sofinanciranja vašega projekta.

 

Ukrepi za katere je predvideno sofinanciranje:

 • celovita obnova stavb;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah;
 • energetsko učinkovita zunanja razsvetljava;
 • energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev;
 • vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
 • povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 • vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli na lesno biomaso;
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli na plin;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na lesno biomaso;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih;
 • vgradnja naprednih merilnih sistemov;
 • uvedba sistema upravljanja z energijo;
 • optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu;
 • nakup električnih vozil;
 • nakup energetsko učinkovitih pnevmatik;
 • celovita prenova toplotne postaje;
 • priklop stavb na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja.

 

Svetovanje je namenjeno vsem, ki nameravate izvesti investicijo s področja zgoraj navedenih ukrepov z možnostjo pridobitve nepovratnih sredstev.