Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

FIMA PROJEKTI d. o. o. je svetovalno podjetje z bogatimi izkušnjami na področju priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, razvojnih projektov, podjetniškega svetovanja in priprave prijav na javne razpise.

Odlikujeta nas strokovnost, profesionalnost in zanesljivost. Naše svetovalne storitve temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah.

Združujemo strokovnjake z akademskimi znanji in praktičnimi izkušnjami.

Ključni razlogi za sodelovanje so individualen in celosten pristop ter kakovost naših storitev vezane direktno na rezultate in cilje ter posledično na zadovoljstvo strank.

 

Naša ponudba obsega širok spekter znanja na področjih:

 • Poslovnega načrtovanja
 • Študije tržnega potenciala
 • Pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev (krediti, subvencije)
 • Iskanje virov financiranja
 • Izdelave feasability študij
 • Optimizacije virov financiranja glede na potrebe in možnosti
 • Priprave poslovnih načrtov, investicijskih programov, izvoznih načrtov, strategij trženja,...
 • Učinkovite raba energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE)

 

 Podjetje FIMA projekti d.o.o. prevzema tudi vodenje projektov v celoti ali le delno. Projekt vodimo od priprave pa vse do njegove izvedbe.

 

fima logo domov

nase storitve 1

 

 NAŠE STORITVE

 

Nepovratna sredstva Investicijska dokumentacija Poslovno svetovanje Energetika

Ministrstva

Skladi

Čezmejno sodelovanje

Javne agencije

LAS

Evropske institucije

Dokument identifikacije investicijskega

projekta (DIIP),

Investicijski program (IP),

Predinvesticijska zasnova (PIZ),

Študija izvedbe nameravane investicije,

Poročilo o izvajanju investicije,

Poročilo o spremljanju učinkov investicije,

Analiza stroškov in koristi,

Različne študije izvedljivosti na podlagi

zahtev in potreb naročnika

Poslovni načrt

Investicijski program

Strategija trženja

Izvozni načrt

Preverba poslovne ideje in

zagonu novega podjetja

Lansiranje novega proizvoda,

storitve ali projekta

Reorganizacija in revitalizacija podjetja

Zbiranje kreditov ali drugega

dolžniškega financiranja

Pridobivanje nepovratnih sredstev

Iskanje skladov tveganega kapitala

Vstop v nove panoge ali tuje trge

Investicijska dokumentacija

Izvedba energetskih pregledov

Izračuni prihrankov energije

 

Zaupali so nam že

logo-alples logo-ambacologo-cetislogo-domel

logo-egplogo-elektronika boraklogo-evrografis

Poglejte še ostala podjetja, ki so nam zaupala:

 

noga domov

 

 • Mladi prevzemniki kmetij 2018
 • E-POSLOVANJE 2019-2022
 • Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih
 • Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Rok prijave: 15. 1. 2019

Razpoložljiva sredstva: 15.000.000,00 EUR

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

 

Razpisnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

Rok prijave: 5.11.2018, 1.10.2019, 1.10.2020 in 1.10.2021

Razpoložljiva sredstva: 9.450.000,00 EUR

P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

Rok prijave: 20.04.2018, 20.05.2018, 20.06.2018, 20.07.2018, 20.09.2018 in 20.10.2018

Razpoložljiva sredstva: 6.250.102,68 EUR

2. Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Rok prijave: Vložitev vloge poteka od 16. 4. 2018 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Razpoložljiva sredstva: 700.000 EUR

 • Najava - Razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Najava - Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Za Maribor s širšo okolico slabih pet milijonov nepovratnih sredstev
 • Najava - Ugodni krediti preko Slovenskega podjetniškega sklada

Najava - Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v skladu s sprejeto strategijo Pametne specilizacije v naslednjih dneh odprlo prve težko pričakovane razpise za nepovratna sredstva za raziskave in razvoj.

Najava - Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predvidena višina sredstev: 150.000.000 EUR

Za Maribor s širšo okolico slabih pet milijonov nepovratnih sredstev

 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. decembra 2015 v Mariboru govoril s predstavniki mariborske in koroške razvojne agencije o nadaljnjem uresničevanju vladne obljube o državni pomoči regiji. Za to območje bo na voljo 4,7 milijona evrov nepovratnih in 7,7 milijona evrov povratnih sredstev.

Najava - Ugodni krediti preko Slovenskega podjetniškega sklada

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Predvidena višina sredstev: 180 mio EUR garancij